Illegale uitgaven WOII bij Tresoar
Illegale uitgaven WOII in de collectie van Tresoar
Dagblad, het (Winkel 0126)
16/6   1944/12/21   Nr - -
16/6   1945   Nr - -
16/6   1945/01/25   Nr 67 -
16/6   1945/02/01   Nr 75 -
16/6   1945/02/17   Nr 88 -
16/6   1945/03/01   Nr 98 -
16/6   1945/03/22   Nr 113 -
16/6   1945/03/24   Nr 115 -
16/6   1945/03/28   Nr 118 -
16/6   1945/04/04   Nr 122 -
16/6   1945/04/19   Nr 135 -
16/6   1945/05   Nr - -
16/6   1945/05/07   Nr 148 -
16/6   1945/05/17   Nr 150 -
Wilt u één of meerdere stukken raadplegen, maakt u dan een afspraak met Otto Kuipers, Ids de Jong of Lysbert Bonnema (058-7890789).