Illegale uitgaven WOII bij Tresoar
Illegale uitgaven WOII in de collectie van Tresoar
B.B.C. Nieuws (Winkel 0042)     OPC
15/4   1945/05/14   Nr 198 Workum
15/4   1945/05/15   Nr 198 Sneek
15/4   1945/05/17   Nr 199 Workum
15/4   1945/05/17   Nr 199 Workum
15/4   1945/05/18    Wellebrêge In Memoriam J. Nagelhout (gedicht D.A. Tamminga)Sneek
15/4   1945/05/18    OproepenSneek
15/4   1945/05/18   Nr 199 Sneek
15/4   1945/05/25   Nr 200 SlotnummerSneek
15/4   1945/05/25   Nr 200 SlotnummerWorkum
15/4   1945/05/25   Nr 200 SlotnummerSneek
Wilt u één of meerdere stukken raadplegen, maakt u dan een afspraak met Otto Kuipers, Ids de Jong of Lysbert Bonnema (058-7890789).