Illegale uitgaven WOII bij Tresoar
Illegale uitgaven WOII in de collectie van Tresoar
D.N.B (Winkel 0140)
16/6   1944/11/11   Nr - -
16/6   1944/11/24   Nr - -
16/6   1944/11/24   Nr - -
16/6   1944/11/25   Nr - -
16/6   1944/11/28   Nr - -
16/6   1944/11/29   Nr - -
16/6   1944/11/30   Nr - -
16/6   1944/12/01   Nr - -
16/6   1944/12/02   Nr - -
16/6   1944/12/22   Nr - -
16/6   1944/12/23   Nr - -
16/6   1945/01/09   Nr - -
16/6   1945/01/11   Nr - -
16/6   1945/01/12   Nr - -
16/6   1945/01/13   Nr - -
16/6   1945/01/15   Nr - -
16/6   1945/01/16   Nr - -
16/6   1945/01/17   Nr - -
Wilt u één of meerdere stukken raadplegen, maakt u dan een afspraak met Otto Kuipers, Ids de Jong of Lysbert Bonnema (058-7890789).