Illegale uitgaven WOII bij Tresoar
Illegale uitgaven WOII in de collectie van Tresoar
Duinstreek, de (Winkel 0148)
16/6   1945/04/23   Nr 62 -
16/6   1945/05/03   Nr 72 (blauwe papier)-
16/6   1945/05/04   Nr 73 -
16/6   1945/05/05   Nr 74 -
16/6   1945/05/06   Nr 75 -
16/6   1945/05/07   Nr 76 -
16/6   1945/05/09   Nr 78 -
16/6   1945/05/10   Nr 79 -
16/6   1945/05/11   Nr 80 -
16/6   1945/05/12   Nr 81 -
16/6   1945/05/14   Nr 82 -
16/6   1945/05/15   Nr 83 -
16/6   1945/05/16   Nr 84 -
16/6   1945/05/18   Nr 85 (blauwe papier)-
16/6   1945/05/18   Nr 85 -
16/6   1945/05/19   Nr 86 (blauwe papier)-
16/6   1945/05/22   Nr 87 (blauwe papier)-
16/6   1945/05/24   Nr 88 (blauwe papier)-
Wilt u één of meerdere stukken raadplegen, maakt u dan een afspraak met Otto Kuipers, Ids de Jong of Lysbert Bonnema (058-7890789).